DEFENDO

DEFENDODEFENDO


Göteborg

TEKNIK


Defendos tanke är att fokusera på ett mindre antal tekniker vilket resulterar i att det blir lättare att

lära in dessa under träningspassen samt lättare att använda dem i skarpa situationer. Många tekniker är baserade på kroppens naturliga sätt att reagera på, att skydda sig på

FYSIK


Att ha en bra fysik och kondition är en förutsättning för att dina självförsvarskunskaper ska kunna fungera på rätt sätt.

MENTALITET


Vi bygger upp och tränar din mentala styrka så att dina intränade tekniker och kunskaper aldrig ska bli meningslösa. Stressövningar och verklighetstrogna situationer ingår i träningen.


I Defendotriangeln är det lika viktigt med med alla delar;


TEKNIK  -  FYSIK  -  MENTALITET


Fysisk träning


Under en träning använder eleven sin kropp i slagträning, fallteknik, markkamp på ett mycket mångsidigt sätt så att kroppens styrka, explosivitet, snabbhet och uthållighet utvecklas mycket effektivt.


Mental träning


Den här delen av träningen fokuserar på tankedisciplin och på att styra sina tankar under en stressfylld situation. Kontoll över sina tankar är nödvändig för att få övertaget i en konflikt. Vi lär våra elever hur man styr sina reaktioner och hanterar sina känslor för att kunna handla rätt i en hotfull situation. Förutom att förbereda eleven för en våldsam konfrontation ger den här träningen även bättre självkännedom och självkänsla som man har stor nytta av i sin vardag.


Teknisk och taktisk träning.


Under denna del av träningen lär vi ut de färdigheter som krävs för att hantera en motståndare, dels i en överraskande attack och dels i en fight-situation. Våra elever lär sig också hur man bedömer hotnivå, hur man förstår sin omgivning och fattar snabba beslut. Det här är förstås den stora delen av träningen och det som gör att man på bästa sätt kan hantera ett angrepp.

DEFENDO

- träning för livet -Defendo är explosivt och verklighetstroget. Teknikerna syftar till att kunna försvara sig mot en eller flera angripare både med och utan vapen. Scandinavian Defendo är ett realistiskt självförsvarssystem, som anses höra till de bästa i världen.


Enkelt, effektivt, roligt och nyttigt!

Close Combat Training

-  träning för trygghet  -

Ett bra självförsvarssystem måste vara flexibelt och anpassningsbart. Man måste ha i åtanke att det är självförsvar det är frågan om, det är du som blir attackerad, överfallen och det är ditt liv och din hälsa som står på spel. Det är ingen som skall spela hjälte eller macho, det gäller att klara sig från en situation. Kan man springa därifrån så kan det många gånger vara det bästa, men i många fall finns inte det alternativet. Angriparna kan vara flera och i dagens samhälle är det väldigt vanligt med vapen och då kan Defendoteknikerna vara det som skiljer mellan tragiska och onödiga händelser mot att kunna värja och klara sig.


Från nybörjare till expert.                                   

Nivåer och kompetens   

HARD TARGET är den första av sex nivåer. På nybörjarnivån lär du dig inte bara allt det viktigaste för att kunna försvara dig själv, utan får också en ”ge aldrig upp”-attityd.

COMBAT TECH är de tre följande nivåerna. Nivåerna är mycket teknikbaserade, och målet är att snabbt lära in teknikerna för att uppnå en fungerande självförsvarskompetens och förmåga att kontrollera en stark och skicklig motståndare.

S.T.A.R är de två högsta nivåerna. På dessa nivåer lär du dig att försvara dig själv mot angrepp med vapen.


Se nedan:

Träna i grupp, utvecklas tillsammans - med respekt!

Träning och utveckling

I Defendon tränar vi blockeringar, slag, handtekniker, sparkar, olika lås och fasthållningar, avväpning, vi lär oss känsliga punkter, taktiskt tänkande och strategier mm mm. Vi tränar på scenarie- och stressövningar så att man verkligen får improvisera och känna på när allt inte är tillrättalagt. I träningarna ingår även sparring, allt från boxning till MMA så att man får lite känsla för fighting och närstrid.

Vår målsättning är att du ska känna dig säkrare, starkare och få bättre självförtroende. Samtidigt som du är en av alla i ett gott gäng!

Träningsprogram och Gradering


SCANDINAVIAN Defendo erbjuder ett unikt utbildningsprogram, där varje nivå fokuserar på olika aspekter av självförsvar. På de olika nivåerna lär sig våra elever färdigheter såsom: att anta en korrekt hållning och att flytta sig med balans, att försvara sig på marken, att effektivt kontrollera en motståndare stående och på marken, slag och sparkar, att generera kraft, att hantera stående brottning, försvara mot en beväpnad motståndare och mental uthållighet.Graderingsnivåer i SCANDINAVIAN Defendo:


NIVÅ I - HARD TARGET


Den första av de sex nivåerna, där vi lär ut grunderna i självförsvar. Studenterna introduceras till ett "Ge aldrig upp" tänkesätt, vilket gör dem till svåra måltavlor i en konfrontation, det ska helt enkelt kosta mer än det smakar för en angripare. Hard Target utbildningen fokuserar på balans, hårda slag och sparkar, försvar mot de vanligaste greppen och grundläggande försvar på marken.


NIVÅ II, III, IV - COMBAT TECH


De följande tre nivåerna bygger på tekniker som eleverna har lärt sig redan i steg 1. Dessa nivåer fokuserar på att kontrollera en starkare motståndare och försvara sig mot angrepp från olika håll när du står upp och även om du hamnar på marken. Samtidiagt ökas valfriheten och pressen i de sparringövningar som ingår.


NIVÅ V, VI - S.T.A.R. (SPECIAL TACTICS AND RESPONSE)


Fokus på den här nivån ligger på att försvara sig mot en beväpnad motståndare och dessa färdigheter tränas under så realistiska förhållanden som möjligt, bl.a. intruduceras ofta scenarioträning på den här nivån. Efter nivå 6 skall eleven kunna utföra alla tekniker i Defendo och hantera de flesta farliga situationer som kan uppkomma.


DEFENDO RED


Det här är systemets högsta nivå och motsvarar svart bälte i många andra system. Att nå defendo-red-nivå innebär att man har tränat minst 5 år, ofta 8-12 år och att man är mycket kunnig om systemt och alla tekniker men även att man kan göra allt under full kontakt sparring.